ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ «Για την Προμήθεια μίας (1) Μονάδας Εξοικονόμησης Ενέργειας για τις ανάγκες του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α) Κεντρικής Μακεδονίας».

  • This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

  • error: