ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ «ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 12.000,00€ ΠΛΕΟΝ ΤΟΥ Φ.Π.Α. 24%».

  • This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

  • error: