ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΘΕΜΑ: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΘΕΡΜΗΣ», ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 1.200,00€ ΠΛΕΟΝ ΤΟΥ Φ.Π.Α. 24%

  • This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

  • error: