ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΤΟΥ 666 ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ ΣΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 9.650,24€ πλέον Φ.Π.Α.24%».

  • This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

  • error: