ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 8.500,00€ ΠΛΕΟΝ ΤΟΥ Φ.Π.Α. 24%».

  • This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

  • error: