ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ (ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ – ΜΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ) ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ : 1) ΚΗΙ7890 (ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ), 2) ΚΗΙ7891 (ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ), 3) ΚΗΗ1906 (ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ) ΚΑΙ 4) ΜΕ102470 (ΦΟΡΤΩΤΗ ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΥ), TOY ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ Φο.Δ.Σ.Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ)»

  • This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

  • error: