ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 32, ΠΑΡ 2β και 2γ ΤΟΥ Ν.4412/2016 για τις «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ Χ.Υ.Τ.Α.ΑΛΜΩΠΙΑΣ (1ης Δ.Ε. ΠΕΛΛΑΣ)»

  • This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

  • error: