ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη συμμετοχή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την υπηρεσία με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΣΜΑ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ»

05. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΒΑΣΙΚΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗ_13155 (07-08-2023) ΑΚΡΙΒΕΣ

  • This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

  • error: