«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ 3 (ΥΛΙΚΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ), ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 7.569,00€ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 24%, ΟΜΑΔΑ 7 (ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΩΣΜΩΣΕΩΝ ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ), ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.275,00€ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 24%

  • This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

  • error: