ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ Φ0.Δ.Σ.Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ (2019-2020), ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 984,00€, ΠΛΕΟΝ ΤΟΥ Φ.Π.Α. 24%».

  • This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

  • error: