ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ TOY ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟ.Δ.Σ.Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 500,00€, ΠΛΕΟΝ ΤΟΥ Φ.Π.Α. 24%».

  • This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

  • error: