ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

O Περιφερειακός Σύνδεσμος ΦοΔΣΑ Κ.Μακεδονίας θα πραγματοποιήσει διαγωνισμό για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ”

Τα τεύχη της προκήρυξης και της διακήρυξης θα τα βρείτε  εδώ  και  εδώ 

  • This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

  • error: