ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΧΥΤΑ ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ

Ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει Διαδικασία Ανοικτής Δημόσιας Σύμβασης άνω των ορίων με χρήση ηλεκτρονικών μέσων που αφορά «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΧΥΤΑ ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ», κατά τις διατάξεις του Ν.4412/201.\

Για να λάβετε το πλήρες κείμενο της διακήρυξης πατήστε  εδώ

Για να λάβετε το κείμενο της περίληψης διακήρυξης εδώ

  • This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

  • error: