ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΑΣΑ) ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Ν. ΖΙΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΕΚΑΟΚΤΩ (18) ΜΗΝΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΩΝ

  • This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

  • error: