ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για την «ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ, ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» για τα τμήματα: ΤΜΗΜΑ 1: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΥΓΡΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ 2:ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

  • This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

  • error: