ΑΠ’ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ, ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ, ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ / ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΤΟΝΙΑΣ, ΑΠΩΘΗΣΗΣ ΦΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΔΣΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας προτίθεται να προβεί για τις ανάγκες του στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για τις «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ, ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ, ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ / ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΤΟΝΙΑΣ, ΑΠΩΘΗΣΗΣ ΦΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΔΣΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»  Το συνολικό κόστος της υπηρεσίας προϋπολογίζεται στα 910,00€ πλέον του Φ.Π.Α.

Για να λάβετε το κείμενο της πρόσκλησης πατήστε  εδώ.

  • This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

  • error: