Παροχή Διευκρινίσεων όσον αφορά στη μελέτη με αριθμό 15/2022: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΙΚΟΥ ΟΓΚΟΥ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΕΔΕΣΣΑΣ»

Για να λάβετε το έγγραφο σχετικά με τις Διευκρινήσεις όσον αφορά στη μελέτη με αριθμό 15/2022: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΙΚΟΥ ΟΓΚΟΥ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΕΔΕΣΣΑΣ», πατήστε εδώ

  • This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

  • error: