Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στο διαγωνισμό για τις «Εργασίες για τη δημιουργία ενιαίας καμπάνιας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στο πλαίσιο της ανάπτυξης του δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων στην Π.Κ.Μ.»

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στο διαγωνισμό για τις «Εργασίες για τη δημιουργία ενιαίας καμπάνιας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στο πλαίσιο της ανάπτυξης του δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων στην Π.Κ.Μ.»ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΕ 294_2021 ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

  • This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

  • error: