ΝΕΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΕΠΠ 658/2020 που αφορά στην «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΕΛΑΙΩΝ-ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

  • This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

  • error: