Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών της Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης με Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 104216 που αφορά στην ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΘΕΡΜΗΣ – ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΧΤΑ ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ -ΤΜΗΜΑ 1

  • This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

  • error: