Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του επαναληπτικού διαγωνισμού που αφορά στην «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ/ΦΥΣΗΤΗΡΩΝ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ (ΜΕΣ) ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΧΤΑ ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ», για τα τμήματα 1, 2 και 15. (α/α συστήματος 85889)

  • This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

  • error: