ΜΑΤΑΙΩΣΗ της διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 3 ΕΤΗ» ο οποίος ήταν προγραμματισμένος να λάβει χώρα στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου της Τρίτη 10/9/2019 και ώρα 10:30 πμ.

  • This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

  • error: