Μίσθωση εδαφικών εκτάσεων -ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Δημόσια μειοδοτική προφορική δημοπρασία για την μίσθωση από τον Περιφερειακό Σύνδεσμο Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας εδαφικών εκτάσεων (αγροτεμάχι

  • This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

  • error: