Μίσθωση ακινήτου (χώρου γραφείων) (ΟΡΘΟ)

Ανακοινώνουμε ότι ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας θα διενεργήσει Δημόσια Μειοδοτική Προφορική Δημοπρασία για την «Μίσθωση ακινήτου (χώρου γραφείων)».

Για να λάβετε το κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ

Για να λάβετε το κείμενο της περίληψης διακήρυξης πατήστε  εδώ

  • This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

  • error: