Μίσθωση ακινήτου (γραφείου)

Ανακοινώνουμε ότι ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας θα διενεργήσει Δημόσια Μειοδοτική Προφορική Δημοπρασία για την «Μίσθωση ακινήτου (γραφείου)».

Για να λάβετε το κείμενο της περίληψης της διακήρυξης πατήστε εδώ

  • This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

  • error: