Εκποίηση ανακυκλώσιμου χαρτιού (λευκό χαρτί, καφέ χαρτόνι, υπόλοιπα είδη χαρτιού)

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συνδέσμου  Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει Δημόσια πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την εκποίηση κατηγοριών ανακυκλώσιμου χαρτιού : λευκό χαρτί (μη αυτογραφικό), καφέ χαρτόνι, υπόλοιπα είδη χαρτιού (περιοδικά, εφημερίδες, αυτογραφικό χαρτί κ.α.).

Για να διαβάσετε την περίληψη της διακήρυξης πατήστε εδώ

Για να λάβετε το πλήρες κείμενο της διακήρυξης πατήστε  εδώ

  • This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

  • error: