Εκποίηση ανακυκλώσιμου χαρτιού (λευκό χαρτί, καφέ χαρτόνι, υπόλοιπα είδη χαρτιού)

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συνδέσμου  Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας  προκηρύσσει Δημόσια πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την εκποίηση κατηγοριών ανακυκλώσιμου χαρτιού : λευκό χαρτί (μη αυτογραφικό), καφέ χαρτόνι, υπόλοιπα είδη χαρτιού (περιοδικά, εφημερίδες, αυτογραφικό χαρτί κ.α.) σύμφωνα με τους όρους που ακολουθούν και εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 104/28-03-2023 (ΑΔΑ: 9ΜΒ7ΟΞΧΝ-84Κ) απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Περιφερειακού Συνδέσμου Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας.

Για να λάβετε το κείμενο της προκήρυξης της Δημοπρασίας πατήστε  εδώ.

Για να λάβετε το κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ

 

  • This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

  • error: