ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ “Προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων (Η/Ο) για τους στόλους καθαριότητας των Δήμων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης”, με αρ. ΕΣΗΔΗΣ 192268

Για να λάβετε το πλήρες κείμενο των διευκρινίσεων για τον διαγωνισμό που αφορά στην Προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων (Η/Ο) για τους στόλους καθαριότητας των Δήμων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης παρακαλούμε πατήστε εδώ

  • This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

  • error: