ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ, ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΣΑ ΤΗΣ ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ ΣΤΗ ΜΕΑ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΩΔΕΚΑ(12) ΜΗΝΩΝ, ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΜΗΝΩΝ.

  • This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

  • error: