ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 10102/16-07–2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ σχετικά με τη Διαδικασία Ανοικτής Δημόσιας Σύμβασης με χρήση ηλεκτρονικών μέσων άνω των ορίων, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1 ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ, 2 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ, 1 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ 1 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟ.Δ.Σ.Α.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ».

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 10102/16-07–2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ σχετικά με τη Διαδικασία Ανοικτής Δημόσιας Σύμβασης με χρήση ηλεκτρονικών μέσων άνω των ορίων, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1 ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ, 2 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ, 1 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ 1 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟ.Δ.Σ.Α.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», τμήμα 1.

  • This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

  • error: