Διευκρινήσεις επί Συνοπτικού Διαγωνισμού που αφορά την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 3 ΕΤΗ.

  • This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

  • error: