ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για ΤΜΗΜΑ 1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΦΥΣΗΤΗΡΩΝ ΟΙΚΟΥ ROBUSCΙ (ΜΕΣ ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ) εκτιμώμενης αξίας 88.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24% ΤΜΗΜΑ 2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΟΙΚΟΥ PCM (ΜΕΣ ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ) εκτιμώμενης αξίας 77.500,00€ πλέον ΦΠΑ 24% ΤΜΗΜΑ 15 : ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ (BLOWER) ΜΕΣ ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ εκτιμώμενης αξίας 35264,75€ πλέον ΦΠΑ 24%

  • This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

  • error: