ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΛΥΨΗ»

  • This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

  • error: