Διακήρυξη: Δημόσια μειοδοτική προφορική δημοπρασία για την μίσθωση από τον Περιφερειακό Σύνδεσμο Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας ακινήτων (γραφεία).

  • This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

  • error: