Διακήρυξη για τη Δημόσια Πλειοδοτική Προφορική Δημοπρασία για την Εκποίηση «Ανακυκλώσιμου χαρτιού (λευκό χαρτί, καφέ χαρτόνι, υπόλοιπα είδη χαρτιού) του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας».

  • This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

  • error: