Ανακοίνωση μετάθεσης της ημερομηνίας αποσφράγισης της προσφοράς για την επιλογή αναδόχου της σύμβασης: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΣΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ»

  • This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

  • error: