Ανακοίνωση μετάθεσης καταληκτικής ημερομηνίας για τον συνοπτικό διαγωνισμό που αφορά την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΥ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ.

  • This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

  • error: