Δράσεις

1.      Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

α) Το πρόγραμμα «Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ» περιλαμβάνει ενημέρωση για την Ανακύκλωση σε όλα τα Δημοτικά και Λύκεια του Νομού Θεσσαλονίκης. Το Πρόγραμμα ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 1995 και το παρακολούθησαν μέχρι τώρα όλα τα σχολεία του νομού Θεσσαλονίκης αλλά και σχολεία περιοχών της Κεντρικής Μακεδονίας, με περισσότερους από 100.000 μαθητές. Η διαδικασία περιλαμβάνει ενημέρωση με οπτικοακουστικό υλικό στα Δημοτικά Σχολεία του Νομού Θεσσαλονίκης και στα Περιβαλλοντικά Πάρκα Δερβενίου – Θέρμης από ειδικούς Περιβαλλοντολόγους – Στελέχη του Συνδέσμου Ο.Τ.Α., για την αναγκαιότητα και τα οφέλη της Ανακύκλωσης μέσα από ειδικά έντυπα, φυλλάδια, αφίσες και αυτοκόλλητα που μοιράζονται στους μικρούς μαθητές.
β) Επίσης, στα ίδια πλαίσια λειτουργεί το πρόγραμμα «Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ». Αποτέλεσμα των συγκεκριμένων προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης είναι η ενίσχυση των γνώσεων των μαθητών για θέματα προστασίας περιβάλλοντος και η απόκτηση περιβαλλοντικής συνείδησης.
γ) Συμμετοχή στο δίκτυο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης «Η ανακύκλωση ως αφορμή» σε συνεργασία με την Δ/νση Α’ βάθμιας και Β’ βάθμιας εκπαίδευσης.

2.      Ευαισθητοποίηση των πολιτών

 • Ετήσιες εξορμήσεις καθαρισμού των ακτών του Θερμαϊκού και της Χαλκιδικής στα πλαίσια του προγράμματος ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΚΤΕΣ.
 • Ετήσιες εξορμήσεις καθαριότητας του δάσους του Σέιχ Σου και τις δεντροφυτεύσεις
 • Ειδικά ενημερωτικά έντυπα και εκδόσεις που δημιουργούν μια σημαντική βιβλιογραφία.
 • Εορτασμός  Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος.

3.      Ευρωπαϊκός οδηγός διαχείρισης των απορριμμάτων – Wasteguide

Ο Σύνδεσμος Ο.Τ.Α. κινήθηκε έγκαιρα και με επιτυχία σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο με στόχο τη συνεργασία με αντίστοιχους Συνδέσμους και Φορείς Περιβάλλοντος.Προς την κατεύθυνση αυτή κινείται και ο Ευρωπαϊκός Οδηγός Διαχείρισης Απορριμμάτων – Wasteguide που κατάρτισε ο Σύνδεσμος Ο.Τ.Α. με τη συνεργασία του Οργανισμού Προστασίας Περιβάλλοντος της Κοπεγχάγης και τη συνεργασία άλλων 5 Ευρωπαϊκών Πόλεων, του Μονάχου, του Νιουκαστλ, του Ρότερνταμ, του Τάμπερε (Φιλανδίας), της Κοπεγχάγης. Τα κύρια θέματα του οδηγού είναι:
 • Το ευρωπαϊκό πλαίσιο για τη διαχείριση των απορριμμάτων στις πόλεις
 • Η ταξινόμηση και καταγραφή των απορριμμάτων
 • Στοιχεία στρατηγικής στη διαχείριση των απορριμμάτων
 • Οι νομοθετικοί κανονισμοί, η οργάνωση και η χρηματοδότηση
 • Η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, η ενημέρωση και πληροφόρηση των πολιτών
 • Ο σχεδιασμός της διαχείρισης των απορριμμάτων ως μια συνεχής και ανανεούμενη διαδικασία.
Ο οδηγός αυτός, ως εγχειρίδιο πρακτικής εφαρμογής στο σχεδιασμό της διαχείρισης απορριμμάτων, επιδιώκει να συμβάλλει αποτελεσματικά στην προώθηση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

4.      

ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ  ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ INTERREG Europe CESME
Circular Economy for SMEs

Κυκλική Οικονομία για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις – CESME

Το CESME είναι ένα καινοτόμο έργο που πρόκειται να επιτρέψει σε Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) να μετατρέψουν τις περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σε ευκαιρίες.

Στο επίκεντρο του έργου βρίσκεται η έννοια της κυκλικής οικονομίας, που αποτελεί βασική παράμετρο της Πράσινης Οικονομίας και της Πράσινης Ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό επιχειρείται η μετάβαση από μία γραμμική σε μία κυκλική οικονομία, όπου όλες οι εκροές μιας παραγωγικής διαδικασίας επαναχρησιμοποιούνται αποτελώντας εισροές σε μια άλλη παραγωγική διαδικασία.

Παρά τα οφέλη, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής πρέπει να κατανοήσουν πλήρως τη δυναμική της κυκλικής οικονομίας για να βοηθήσουν τις ΜΜΕ να ξεπεράσουν τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν, προκειμένου να καταστήσουν τα προϊόντας τους, τις παραγωγικές τους διαδικασίες και τις επιχειρηματικές τους πρακτικές πιο φιλικές προς το περιβάλλον. Οι ΜΜΕ σπάνια έχουν επαφή με δίκτυα γνώσης, έτσι ώστε να ενημερώνονται για τις νέες τεχνολογίες, ή να διευκολύνεται η επικοινωνία τους με πιθανούς πελάτες ή επενδυτές. Στερούνται επίσης των επαρκών οικονομικών πόρων για να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες της Κυκλικής Αλυσίδας Παραγωγής. Επομένως, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε πώς μπορούν οι ΜΜΕ να αξιοποιήσουν καλύτερα τις υπάρχουσες ευκαιρίες και πώς να προσαρμόσουν οι πολιτικές για το θέμα, έτσι ώστε να ταιριάξουν με τις ανάγκες των επιχειρήσεων.

Το έργο CESME θα παρέχει έναν οδικό χάρτη για την επίτευξη του παραπάνω στόχου. Μέσω της ανταλλαγής εμπειριών για τέτοιου είδους πολιτικές και πακέτα στήριξης των ΜΜΕ, με την επισήμανση των καλών πρακτικών, με την αξιολόγηση των οικονομικών και κοινωνικών οφελών της αξίας της κυκλικής οικονομίας, καθώς και την εκπόνηση μιας Λευκής Βίβλου, οι ΜΜΕ θα βοηθηθούν και θα εισέλθουν βήμα προς βήμα στην κυκλική οικονομία. Οι πρωτοβουλίες αυτές θα εφαρμόζονται, θα ελέγχονται και θα αναπροσαρμόζονται, ενώ θα παρακολουθούνται οι αναμενόμενες επιπτώσεις τους. Τέλος, τα αποτελέσματα του έργου θα αναπαραχθούν ως εργαλεία προς αξιοποίηση από τις χώρες της ΕΕ.

Το CESME είναι πρωτοβουλία του Κέντρου Επιχειρηματικής Ανάπτυξης της Βόρειας Δανίας (Business Development Centre North Denmark), που είναι ο Επικεφαλής Εταίρος, καθώς και της Περιφέρειας της Βόρειας Δανίας (North Denmark Region). Το εταιρικό σχήμα του έργου περιλαμβάνει συνολικά δέκα (10) εταίρους, από έξι (6) ευρωπαϊκές χώρες :

 • Metropolitan City of Bologna (Ιταλία),
 • ERVET SpA – Emilia Romagna Development Agency (Ιταλία),
 • Regional Council of South Ostrobothnia (Φιλανδία),
 • JPYP Business Service (Φινλανδία),
 • Bulgarian Association of Municipal Environmental Experts (Βουλγαρία),
 • Welsh Government (ΗΒ),
 • ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε., Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης (Ελλάδα),
 • Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Ελλάδα).

Προϋπολογισμός Έργου: 1.730.000,00 € και θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Interreg Europe

Διάρκεια: Η διάρκεια του είναι 4 χρόνια . Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, έχει εντάξει τον Περιφερειακό Σύνδεσμο Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας στην τοπική ομάδα υποστήριξης του έργου, ως φορέα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο συγκεκριμένο θέμα. Μέσω της συμμετοχής στην τοπική ομάδα υποστήριξης του έργου, θα δοθεί η δυνατότητα στον Περιφερειακό Σύνδεσμο Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας να:

Συνεισφέρει στην αναγνώριση των δυνατοτήτων των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας να αξιοποιήσουν τα πλεονεκτήματα της κυκλικής οικονομίας και τα αποτελέσματα του έργου

 • Συνεισφέρει στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας, εμπειριών και καλών πρακτικών για την εξειδίκευση των σχετικών μέτρων στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΚΜ 2014 – 2020
 • Συνεισφέρει με τις απόψεις του στην διαμόρφωση του Τεχνικού Σχεδίου Δράσης της Περιφέρειας, για την εξειδίκευση των δράσεων κυκλικής οικονομίας του ΠΕΠ ΚΜ
 • Συνεισφέρει στην προβολή του έργου εντός των δικτύων του, συμβάλλοντας στις δράσεις διάδοσής του
 • Συμμετέχει στις προγραμματισμένες συναντήσεις και στις επιδεικτικές επισκέψεις που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου, για την εξειδίκευση των σχετικών πολιτικών.
Share this...Share on Facebook