ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Α.) ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΚΑΙ ΕΔΕΣΣΗΣ»