Ανακοίνωση που αφορά την με Α.Π. 9551/18-07-2017 (17PROC001721516 2017-07-19) Διακήρυξη του διαγωνισμού (Αρ.μελέτης 18/2017) για την «Μεταφορά στραγγισμάτων από τον ΧΥΤΑ Κατερίνης σε Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων», με Αρ. συστήματος 43450.

Ανακοινώνουμε ότι στην με. Α.Π. 9551/18-07-2017 (17PROC001721516 2017-07-19) Διακήρυξη με Αρ.μελέτης 18/2017 που αφορά την «Μεταφορά στραγγισμάτων από τον ΧΥΤΑ Κατερίνης σε Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων», με Αρ. συστήματος 43450 και συγκεκριμένα στο άρθρο 2.2.6. στην σελίδα14 σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα έχει αναγραφεί ως ελάχιστη ποσότητα 15.000 m3 αντί του ορθού που είναι 6.000 m3 . Για να δείτε το αρχείο πατήστε εδώ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ, ΛΟΓΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟ.Δ.Σ.Α ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΗΝ 82Η ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ- HELEXPO Α.Ε..»
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ Φο.Δ.Σ.Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ »
Share this...Share on Facebook