Που υλοποιήθηκαν

Ι.  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Χ.Υ.Τ.Α. ΒΔ ΤΟΜΕΑ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ και ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν στις 26 / 11 / 2008 από τον υφυπουργό εσωτερικώνδημόσιας διοίκησης και αποκέντρωσης κ. Αθανάσιο Νάκο επί προεδρίας στο Σύνδεσμο του κΙωάννη Ζουρνά. Τα εγκαίνια τίμησαν με την παρουσία τους ο γ.γ. της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας κ. Γεώργιος Τσιότρας, ο Νομάρχης Θεσσαλονίκης κ. Παναγιώτης Ψωμιάδης, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης κ. Βασίλης Παπαγεωργόπουλος και πολλοί άλλοι δήμαρχοι και παράγοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης του νομού.

erga1Το έργο χωροθετήθηκε 38 χλμ βορειοδυτικά της πόλης της Θεσσαλονίκης στα διοικητικά όρια του Δήμου Λαχανά. Η έκταση του οικοπέδου του Χ.Υ.Τ.Α. είναι 757.440,38 m2 κι η λεκάνη ταφής 377.000 m2. Η χρηματοδότηση του έργου εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμ. C(2002)4710/27-12-2002 και με αριθμό έγκρισης CCI: 2002 -GR-16-C-PE-006 του Ταμείου Συνοχής, το ποσοστό επιχορήγησης είναι 75% από Ευρωπαϊκούς πόρους και 25% από Εθνικούς πόρους», προϋπολογισμού 33.992.210 €. Η πίστωση εγκρίθηκε από τη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε βάρος του έργου 2003ΕΠ00830034 της ΣΑΕΠ008/3.

Το έργο δημοπρατήθηκε την 01-10-2003 με προϋπολογισμό 30.610.958 €. και η σύμβαση υπογράφτηκε με τον ανάδοχο για ποσό 30.204.888 €.  σύμφωνα με το εγκεκριμένο νέο τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα η ολοκλήρωση των εργασιών προβλέπεται να γίνει στις 31-12-2008.

•            Ο συγκεκριμένος Χ.Υ.Τ.Α. αρχικά και για πολύ μικρό χρονικό διάστημα προβλέπεται να δέχεται το σύνολο των απορριμμάτων του Ν. Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια με την υλοποίηση των έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων του Περιφερειακού Σχεδιασμού μόνο το 60%. Μετά την κατασκευή της μονάδας ενεργειακής αξιοποίησης, ο Χ.Υ.Τ.Α. θα μετατραπεί σε Χ.Υ.Τ.Υ.

 • Τα έργα υποδομής του Χ.Υ.Τ.Α. περιλαμβάνουν την κατασκευή κτιρίου διοίκησης και προσωπικού, συνεργείου και πλυντηρίου μηχανημάτων, αποθήκης καυσίμων, δικτύου ύδρευσης, δικτύου άρδευσης, δικτύου πυρόσβεσης, έργων απορροής των ομβρίων, πύλης εισόδου με φυλάκιο εισόδου και ζυγιστήριο, πύλης εξόδου με φυλάκιο εξόδου και ζυγιστήριο, μονάδας έκπλυσης τροχών, περιμετρικής περίφραξης με δημιουργία ζώνης υψηλού πρασίνου και αντιπυρικής ζώνης, δικτύου φωτισμού, χώρου αποθέσεων για δειγματοληψία, δικτύου συλλογής στραγγισμάτων και μονάδας επεξεργασίας, κάθετου και οριζόντιου δικτύου συλλογής βιοαερίου με μονάδα καύσης – αξιοποίησης για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, συστήματος παρακολούθησης και καθιζήσεων και κεντρικό σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου των περιβαλλοντικών παραμέτρων καθώς και μετεωρολογικού σταθμού.

•            Σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, η ολοκλήρωση των εργασιών έγινε στις 31-12-2008.

Εκτός από το έργο κατασκευής του Χ.Υ.Τ.Α. ΒΔ τομέα Ν. Θεσσαλονίκης και της οδού πρόσβασης, υλοποιήθηκαν και τα παρακάτω υποέργα:

Προμήθεια Κινητού Εξοπλισμού για τη λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α. Συγκεκριμένα συντελέστηκε η προμήθεια δώδεκα (12) μηχανημάτων έργου (προωθητές, εκσκαφείς, φορτηγά και συμπιεστής).

Πρόσληψη Τεχνικού Συμβούλου για την παροχή τεχνικής βοήθειας στο φορέα υλοποίησης του έργου.

Υλοποίηση δράσεων δημοσιότητας όπως ορίζει ο κανονισμός 621/2004 της Ε.Ε. για την προβολή σε ζητήματα διαχείρισης απορριμμάτων.

Αγορά γης. Έχει γίνει με την υπ’ αριθμ. 7/07-03-2003 (ΦΕΚ 876Δ/09-10-2002) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου παραχώρηση δωρεάν και κατά κυριότητα, στο Σύνδεσμο Ο.Τ.Α. Μείζονος Θεσσαλονίκης, κοινόχρηστη έκταση 626.216 τ.μ. για την κατασκευή του Χ.Υ.Τ.Α.

•       Για τις ιδιόκτητες εκτάσεις 201.560 τ.μ. που απαλλοτριώνονται έχουν ολοκληρωθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

II.   ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΤΑΓΑΡΑΔΕΣ

Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της Μονάδας Επεξεργασίας των στραγγισμάτων στους Ταγαράδες. Είναι τετάρτου βαθμού βιολογικός καθαρισμός.

erga2Αξίζει να σημειωθεί ότι από τα στραγγίσματα, που σήμερα αποτελούν σημαντικό βεβαρημένο φορτίο και απειλή για την ευρύτερη περιοχή του Χ.Τ.Α. παράγεται καθαρό νερό, το οποίο χρησιμοποιείται για την άρδευση του περιβαλλοντικού πάρκου που έχει δημιουργηθεί στη θέση του προηγούμενου σκουπιδότοπου.
Καλό θα είναι να τον επισκέπτονται σχολεία  και να ενημερώνονται οι μαθητές στην ειδική αίθουσα που έχει δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό.

 

 

 

Μονάδα επεξεργασίας στραγγισμάτων:

•       Προϋπολογισμός : 3.584.422,55 €
•       Χρηματοδότηση: 75% από Ταμείο Συνοχής και 25% από εθνικούς  πόρους
•       Χρονοδιάγραμμα κατασκευής: 18 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
•       Δυναμικότητα επεξεργασίας: 150 m3/ημ. και με τις αναμενόμενες τιμές ρυπαντικών φορτίων η δυνατότητα επεξεργασίας ξεπερνά τα 200 m3/ημ.

Το έργο περιλαμβάνει:

•       Αντλιοστάσιο
•       Δύο δεξαμενές αερισμού, συνολικού όγκου 750 m3, με χρόνο παραμονής 5 ημερών
•       Δεξαμενή χημικής καθίζησης με αντλιοστάσιο απαγωγής ιλύος και ταινιο φιλτρόπρεσα για την μείωση του ποσοστού υγρασίας της παραγόμενης ιλύος
•       Μονάδα αντίστροφης ώσμωσης τριών σταδίων, παροχής 8,7 m3/h
•       Δύο μονάδες εξάτμισης για την μείωση του διατιθέμενου υπολείμματος άλμης
•       Δεξαμενές προϊόντων και συμπυκνωμάτων από τις διεργασίες και σύστημα αφυδάτωσης ιλύος.

Η έξοδος της μονάδας χρησιμοποιείται για την άρδευση των έργων πρασίνου  που έχουν γίνει με την 1η και 2η ανάπλαση τμημάτων του χώρου.
ΙΙΙ.   ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ από ΒΙΟΑΕΡΙΟ
Ρεύμα ικανό να φωτίσει μια πόλη 80.000 κατοίκων

erga3Ένα έργο πνοής το οποίο είναι το μοναδικό στην Ελλάδα, αλλάζει την εικόνα της περιοχής των Ταγαράδων δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και από το οποίο θα προκύψουν σημαντικά οφέλη τόσο σε οικολογικό όσο και σε ενεργειακό επίπεδο.
Από την σήψη των απορριμμάτων παράγεται βιοαέριο το οποίο συλλέγεται με ειδικές σωληνώσεις, καίγεται σε ειδικές μηχανές και παράγεται ηλεκτρική ενέργεια  ισχύος 5 ΜW, ικανή να φωτίσει μία πόλη σαν τις Σέρρες. Ακόμη μπορεί να δώσει τηλεθέρμανση σε απόσταση 2,5 χιλιομέτρων για να θερμάνει κολυμβητήρια, σχολεία και άλλα δημόσια κτήρια.

 

Το έργο χαρακτηρίστηκε με επίσημο έγγραφο προς το Σύνδεσμο από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως ένα από τα 100 άριστα έργα της Ευρώπης.
Τιμή για την πατρίδα μας και ειδικά για το Νομό μας.
Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν στις 20 / 12 / 2006 από τον Γενικό Γραμματέα της Π.Κ.Μ κΓεωργίου Τσιότρα επί προεδρίας του κ. Ιωάννη Ζουρνά.
Η μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο ξεκίνησε να λειτουργεί, το Νοέμβριο του 2006, στο Χώρο Ταφής Απορριμμάτων, στους Ταγαράδες. Η εγκατεστημένη ισχύς ανέρχεται σε 5MW.

•       Ο σταθμός ηλεκτροπαραγωγής από βιοαέριο ανήκει στην εταιρεία ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. και κατασκευάστηκε από την ιδιοκτήτρια εταιρεία, η οποία αποτελεί τον ενεργειακό βραχίονα του ομίλου Ελληνική Τεχνοδομική ΤΕΒ Α.Ε. Η εγκατάσταση στοίχισε συνολικά 6,35 εκατομμύρια ευρώ, από τα οποία το 40% προήλθε από επιχορηγήσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και το υπόλοιπο 60% από ιδιωτικά κεφάλαια.» Η εγκατάσταση λειτουργεί με το παραγόμενο βιοαέριο  του χώρου και ο Συνδέσμος εισπράττει το 9,1% των ακαθαρίστων εσόδων της μονάδας από την πώληση της παραγόμενης ενέργειας. Αλλά 2% εισπράττει κατά Νόμο ο Δήμος Θεσσαλονίκης.

•       Η εγκατάσταση αποτελείται από 4 ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη με καύσιμο το βιοαέριο, ισχύος 1.262kW  έκαστο. Κάθε ζεύγος βρίσκεται μέσα σε ειδικά μετασκευασμένο container, το οποίο περιέχει και όλα τα υποσυστήματα που απαιτούνται για την υποστήριξη της λειτουργίας του. Το βιοαέριο πριν από την τροφοδοσία του στα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη υφίσταται ειδική επεξεργασία ψύξης και αφύγρανσης. Όλη η εγκατάσταση ελέγχεται από κεντρικό σύστημα ελέγχου και λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο.

•       Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από την εγκατάσταση αγοράζεται από τον Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. (Διαχειριστής Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας) και διατίθεται στο τοπικό ηλεκτρικό δίκτυο.

IV.          ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΟ  Χ.Τ.Α. ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ
Α) Ανάπλαση τμήματος Χ.Υ.Τ.Α. ανατολικού τομέα, τοποθεσία Καλαμάκι Ταγαράδων (100 στρεμμάτων) Α’ φάση

erga4O  χώρος διάθεσης απορριμμάτων στους Ταγαράδες λειτούργησε από το 1982 μέχρι τον Αύγουστο του 2008. Αρχικά αναπλάστηκε ένα  τμήμα του χώρου αυτού, έκτασης 100 στρεμμάτων που χρησιμοποιήθηκε από το 1982 μέχρι το 1984.

Σκοπός του έργου ήταν πρώτον, η αντιμετώπιση όλων των φαινομένων που παράγονται σε ένα χώρο διάθεσης των απορριμμάτων και δεύτερον η ανάπλαση του χώρου ώστε να γίνει επισκέψιμος και χρήσιμος για το κοινό. Το έργο στοίχισε 1.034.000.000 δρχ

 

 

 

Ειδικότερα, έγιναν οι ακόλουθες εργασίες

 • Χωματουργικές εργασίες αναγλύφου.
 • Επιφανειακή μόνωση με άργιλο και επικάλυψη του χώρου με φυτόχωμα.
 • Κατασκευή 42 πηγαδιών βιοαερίου με πλήρη εξοπλισμό, δίκτυο συλλογής του βιοαερίου και σύνδεση τους με αντλιοστάσιο και δαυλό καύσης.
 • Έργα πρασίνου, άρδευσης, ηλεκτροφωτισμού και χρήσεων κοινού.
 • Κατασκευή 4 γεωτρήσεων εκτόνωσης των διασταλλαζόντων.
 • Κατασκευή δικτύου απορροής των ομβρίων.
 • Κατασκευή εσωτερικής οδοποιίας.
 • Εγκατάσταση συστήματος τηλεελέγχου και παρακολούθησης.

Β) Έργα ανάπλασης τμήματος Χ.Τ.Α. Ταγαράδων (190 στρεμμάτων) ανατολικός τομέας  Β’ φάση

Το έργο αφορά την ανάπλαση 190 στρεμμάτων στους Ταγαράδες που χρησιμοποιήθηκε από το 1995 μέχρι το 2004. Στόχος της αποκατάστασης είναι η ενοποίηση της Β΄ φάσης με το αποκατεστημένο Α΄ τμήμα και η δημιουργία  ενός πάρκου το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως χώρος αναψυχής αλλά και εκπαίδευσης των πολιτών για την ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης. Το έργο είναι συνολικού κόστους 12.750.000 ευρώ

Συγκεκριμένα, έχουν γίνει:

 • χωματουργικά έργα διαμόρφωσης του αναγλύφου ,
 • έργα στεγανοποίησης του χώρου με άργιλο,
 • έργα διαχείρισης στραγγισμάτων,
 • έργα διαχείρισης βιοαερίου,
 • έργα αντιπλημμυρικής προστασίας,
 • έργα πρασίνου,
 • έργα εσωτερικής οδοποιίας, περίφραξη, κτιριακές εγκαταστάσεις και
 • έργα περιβαλλοντικής παρακολούθησης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με το πέρας των εργασιών που αποσκοπούν στην ασφαλή λειτουργία της υπερκορεσμένης χωματερής, έχει γίνει η φύτευση 30.000 δένδρων – θάμνων. Με την ανάπλαση της τρίτης φάσης που αφορά στα υπόλοιπα στρ. και τα πρανή θα δημιουργηθεί ένα πάρκο περίπου 1.000 στρ. Οι διαδικασίες προς επίτευξη αυτού του στόχου προχωρούν με γοργούς.

V.      Κ.Δ.Α.Υ. ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ Ο.Τ.Α. Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ στους ΤΑΓΑΡΑΔΕΣ

erga5Παράλληλα με τα υπόλοιπα έργα στο χώρο των Ταγαράδων τελειοποιήθηκε η μονάδα διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών η οποία είναι πρωταθλήτρια και με μεγάλη διαφορά από τις άλλες 18 μονάδες που έχουν κατασκευαστεί και λειτουργούν ανά την Ελλάδα. Τα ανακυκλώσιμα υλικά απαρτίζουν το χαρτί (διαφόρων κατηγοριών) τα πλαστικά (που χωρίζονται σε 4 κατηγορίες) το γυαλί και το αλουμίνιο.

Έχει ήδη τοποθετηθεί και νέα ισχυρότερη πρέσα, για να επιτευχθεί καλύτερο και γρήγορο αποτέλεσμα. Το μεγάλο όμως σήμερα παγκόσμιο πρόβλημα είναι η δραματική μείωση της τιμής των ανακυκλώσιμων υλικών με αποτέλεσμα το άνοιγμα της ψαλίδας μεταξύ εξόδων – εσόδων. Δυστυχώς θα πρέπει οι πολίτες να επιβαρυνθούν το κόστος αυτό για να προστατέψουν το περιβάλλον τους.


VI.    ΕΔΑΦΟΠΟΙΗΣΗ 2000 τόνων αφυδατωμένης ιλύος στα πλαίσια του προγράμματος
LIFE–ENVIRONMENT της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

•       Προϋπολογισμός : 1.800.195 €.

•       Το έργο υλοποιήθηκε από την Τεχνική Εταιρεία ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε., σε συνεργασία με την Αυστριακή Τεχνική Εταιρεία  Bilfinger και το Σύνδεσμο Ο.Τ.Α. Νομού Θεσσαλονίκης.

•       Το έργο περατώθηκε την: 1-2-2005 και είχε διάρκεια 24 μήνες.

 • Η εδαφοποίηση της λάσπης αποτελεί μια νέα και εναλλακτική μέθοδο διάθεσης της βιολογικής ιλύος στον Ελλαδικό χώρο και, αντίθετα με τις παραδοσιακές μεθόδους διάθεσής της, είναι σχεδιασμένη κατά τέτοιο τρόπο, ώστε το ρυπαντικό φορτίο που εμφανίζεται στη λάσπη να μην αποτελεί περιοριστικό παράγοντα στην αξιοποίησή της.

•       Άποψη μας είναι η μέθοδος αυτή να εφαρμόζεται σε όλους τους μικρούς βιολογικούς καθαρισμούς της πατρίδας μας.  Είναι φτηνή και υλοποιείται πάρα πού εύκολα.

VII.       ΑΓΟΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Προχωρά η αγορά του μηχανολογικού εξοπλισμού για τους Ταγαράδες, προϋπολογισμού 1 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για μπουλντόζες, φορτηγά και χωματουργικά μηχανήματα, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν στους Ταγαράδες πριν αλλά και μετά το κλείσιμο της χωματερής. Η υπογραφή της σύμβασης με τις δύο ανάδοχες εταιρίες, έγινε.

VIII.      ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚ0  ΠΑΡΚO ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ στη ΘΕΡΜΗ

Αναπλάσεις παλαιών χωματερών

erga6Το περιβαλλοντικό πάρκο δημιουργήθηκε από την ανάπλαση κι αποκατάσταση τουπαλαιού χώρου διάθεσης απορριμμάτων Θέρμης(Πανοράματος) κι αποδόθηκε προς χρήση στους κατοίκους της περιοχής, ως χώρος αναψυχής και αθλοπαιδιών.Η παλαιά χωματερή της Θέρμης λειτούργησε ως  χώρος ταφής απορριμμάτων από τον Αύγουστο του 1974 ως τον Αύγουστο του 1981. H συνολική έκταση του χώρου είναι 80 στρέμματα. Το έργο στοίχισε συνολικά 901.000.000 δρχ
Οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν αφορούν στην :

 • Μόρφωση της τελικής επιφάνειας του χώρου και μόνωση των οριζοντίων τμημάτων με 60 cm άργιλο καθώς και  δημιουργία στρώσης φίλτρου με άμμο και χαλίκι. και τοποθέτηση φυτικής γης
 • Κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα  περιμετρικής τάφρου απορροής ομβρίων.
 • Κατασκευή τριών γεωτρήσεων ελέγχου και μίας αρδευτικής γεώτρησης
 • Περίφραξη προστασίας. καθώς και δημιουργία φράγματος προστασίας του αγωγού καυσίμου.
 • Εγκατάσταση δικτύου άρδευσης, ύδρευσης και ηλεκτροφωτισμού.
 • Φύτευση του χώρου με δέντρα, θάμνους και σπορά χλοοτάπητα καθώς στα πρανή υδροσπορά.
 • Πρωτεύοντα και δευτερεύοντα δίκτυα κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων και κατασκευή τριών γηπέδων τένις, ενός γηπέδου μπάσκετ, γήπεδο ποδοσφαίρου διαστάσεων 40 επί 90 μέτρων, μια παιδική χαρά, τρία ξύλινα κιόσκια, πολλά παγκάκια.
 • Την κατασκευή Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Το Περιβαλλοντικό Πάρκο περιλαμβάνει ενώ λειτουργεί και κυλικείο με πανέμορφη θέα στο ρέμα της Θέρμης, περιτριγυρισμένο από δένδρα, ώστε να δημιουργείται ένα φυσικό τοπίο, ιδανικό για τον περιπατητή, ελκυστικό για τον φυσιολάτρη και κατάλληλο για τα παιδιά.

Για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών υπάρχουν όλες οι ανέσεις όπως κοινόχρηστοι χώροι ξεκούρασης, ύδρευσης, καθώς και κάδοι απορριμμάτων και Ανακύκλωσης (χαρτιού, αλουμινίου, πλαστικού και γυαλιού).

Ένας υπέροχος χώρος όπου πραγματοποιούνται επισκέψεις συλλόγων, σχολείων, ιδιωτών  και οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται από αρμοδίους υπαλλήλους του Συνδέσμου για την αξία της ανακύκλωσης, τις δράσεις στη διαχείριση των απορριμμάτων  και καλλιεργείται η περιβαλλοντική συνείδηση των πολιτών. Τηλ. επικοινωνίας  2310/478199

IX.      ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚO  ΠΑΡΚO ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ στο ΔΕΡΒΕΝΙ

Ανάπλαση παλαιάς χωματερής.

Στις 24 Σεπτεμβρίου 2006 επί προεδρίας του κ. Ιωάννη Ζουρνά στον Σύνδεσμο Ο.Τ.Α. Νομού Θεσσαλονίκης εγκαινιάστηκε από τον υφυπουργό κ. Ορφανό και με τις ευλογίες του Μητροπολίτη  Νεαπόλεως – Σταυρουπόλεως κκ Βαρνάβα, το δεύτερο περιβαλλοντικό πάρκο του Συνδέσμου που έγινε στη θέση της παλαιάς χωματερής του Δερβενίου.


erga7Η παλαιά χωματερή Δερβενίου
 βρίσκεται σε απόσταση περί τα 8.5km από την Θεσσαλονίκη. Λειτούργησε από το 1974 έως και το 1984 και έχει έκταση 120 στρέμματα. Σκοπός του έργου ήταν πρώτον, η αντιμετώπιση όλων των φαινομένων που παράγονται σε μια παλαιά χωματερή και δεύτερον η ανάπλαση του χώρου ώστε να γίνει επισκέψιμος και χρήσιμος για το κοινό. Το έργο στοίχισε συνολικά 1.115.000.000 δρχ

Ειδικότερα, στα αντικείμενα της αποκατάστασης περιέχονται:

 • Επί των σκουπιδιών κατασκευάσθηκε τελική επικάλυψη.
 • Στα πρανή έγιναν αναβαθμοί για να μπορέσουμε να συγκρατήσουμε τα χώματα από την έκπλυση και την δημιουργία νεροφαγώματος.
 • Στο νέο αυτό ανάγλυφο δόθηκαν οι απαραίτητες κλίσεις για την αποστράγγιση των όμβριων υδάτων, έγινε μόνωση του χώρου με άργιλο και κατασκευάσθηκαν φρεάτια εκτόνωσης βιοαερίoυ καθώς και δίκτυο συλλογής διασταλλαζόντων.
 • Παράλληλα έγινε καθαρισμός του ρέματος σε όλο του το μήκος. Στην βάση του πρανούς  έγιναν έργα αντιστήριξης και προστασίας.
 • Η ανάπλαση του χώρου περιλάμβανε την κατασκευή αρδευτικού και υδρευτικού δικτύου με γεώτρηση και δεξαμενή και την φύτευση καταλλήλων φυτών και δένδρων στο πλατό και στα πρανή.
 • Ένας κύριος δρόμος πρόσβασης πλάτους 6μ. εξυπηρετεί της ανάγκες του χώρου. Κατασκευάσθηκε ακόμη εσωτερικό δίκτυο δρόμων, πεζοδρόμων και μονοπατιών με καθιστικά διάσπαρτα στο χώρο να συμπληρώνουν την εικόνα της ανάπλασης.
 • Στοιχείο της ολοκλήρωσης του έργου είναι η κατασκευή εισόδου πάρκινγκ, περίφραξης καθώς και κτιρίου διοίκησης με χώρους WC.
 • Τρεις δειγματοληπτικές γεωτρήσεις παρακολουθούν την ποιότητα των υπογείων υδάτων.
 • Όλα τα παραπάνω έργα ολοκληρώθηκαν και με την προμήθεια κινητού και σταθερού εξοπλισμού για τις ανάγκες λειτουργίας και συντήρησης του χώρου.

Συγκεκριμένα έχουν εγκατασταθεί γήπεδα αθλοπαιδιών, εγκαταστάσεις ανάπαυλας και αναψυχής, παιδικές χαρές κλπ. Ένα χάρμα οφθαλμών, όπου σχολεία ,σύλλογοι, μικροί και μεγάλοι το επισκέπτονται και όσοι επιθυμούν ενημερώνονται από αρμοδίους υπαλλήλους του Συνδέσμου για την ανακύκλωση, την διαχείριση των απορριμμάτων  και τις  δραστηριότητες του Συνδέσμου.
Τηλ. επικοινωνίας 2310 686083.

X. Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων του Βορειοδυτικού Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης.

Ολοκληρώθηκε και λειτουργεί

Ένα έργο σταθμός στη ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων

Ο ΣΜΑ του Βορειοδυτικού Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης είναι το δεύτερο μεγαλύτερο περιβαλλοντικό έργο στη Θεσσαλονίκη, μετά το ΧΥΤΑ Μαυροράχης και αποτελεί βασική επιλογή του περιφερειακού σχεδιασμού διαχείρισης απορριμμάτων.

Έχει χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνικούς πόρους , ενταγμένο στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Μακεδονίας-Θράκης 2007-2013 με κωδικό πράξης 215830. Το έργο ολοκληρώθηκε 28/02/2017 με συνολικό προυπολογισμό 7.040.117,58€ και καλύπτει πλήρως τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής και Ελληνικής νομοθεσίας.

Στους χώρους του ΣΜΑ θα μεταφορτώνεται το  60% των απορριμμάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης και τα απορρίμματα των Δήμων Παύλου Μελά, Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Νεάπολης – Συκεών, Ωραιοκάστρου, Δέλτα, Κορδελιού – Ευόσμου και Χαλκηδόνας.

Η ολοκλήρωση του αποδεικνύει ότι με σχέδιο και όραμα η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει τη δύναμη μέσα από σύγχρονα έργα να ανατροφοδοτήσει την ανάπτυξη και την απασχόληση, ταυτόχρονα με την προστασία του περιβάλλοντος και την βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Τα οφέλη από τη λειτουργία του

Τα οφέλη από τη λειτουργία του ΣΜΑ είναι πολλαπλά, καθώς εκτιμάται ότι τα δρομολόγια των απορριμματοφόρων των Δήμων θα μειωθούν κατά 60% το χρόνο. Μέχρι τώρα κάθε απορριμματοφόρο έπρεπε να διανύει καθημερινά 40 χιλιόμετρα μέχρι το ΧΥΤΑ Μαυροράχης. Με την λειτουργία του ΣΜΑ, η μεταφορά είναι ευθύνη του ΦΟΔΣΑ, ενώ κάθε κοντέινερ έχει συμπιεσμένο περιεχόμενο 3 απορριμματοφόρων.

Αυτό σημαίνει μεγάλη εξοικονόμηση ανθρώπινου δυναμικού για τους Δήμους αλλά και μείωση του κόστους σε καύσιμα, λιπαντικά, συντήρηση οχημάτων, ασφάλιστρα, ελαστικά, και γενικότερα μείωση του κόστους διαχείρισης της καθαριότητας, προς όφελος των πολιτών.

Επίσης, με τη λειτουργία του μειώνεται η κυκλοφορία και οι διαρροές στραγγιδίων στην περιφερειακή και στο Δερβένι, ο κίνδυνος ατυχημάτων και οι εκπομπές ρύπων και αερίων θερμοκηπίου (4.000 τόνοι ετησίως CO2 – CO).

Η διαδικασία

Ο ΣΜΑ Ευκαρπίας είναι σταθερού τύπου αποτελείται δηλαδή από μόνιμα εγκατεστημένα συστήματα συμπίεσης και φόρτωσης απορριμμάτων. Ξεκινά τη λειτουργία του με δυναμικότητα 1.100 τόνους απορριμμάτων ανά ημέρα. Ο  σχεδιασμός του όμως έγινε με δυναμικότητα έως 2.340 τόνους, ώστε να μπορεί να καλυφθεί σε κάθε περίπτωση, ο μέγιστος αριθμός απορριμμάτων.

Το έργο έχει διαμορφωθεί σε δύο επίπεδα. Στο πάνω επίπεδο βρίσκεται ο χώρος ελιγμών των απορριμματοφόρων και το κτίριο όπου εισέρχονται για την εκκένωση τους. Στο κάτω επίπεδο βρίσκεται το σύστημα υποδοχής, των απορριμμάτων, συμπίεσης  και πλήρωσης των containers, καθώς και η πλατεία φόρτωσης των συρμών. Για την εύρυθμη λειτουργία του έχουν εγκατασταθεί τέσσερις πρέσες συμπίεσης, με αντίστοιχα συστήματα αυτόματης εναλλαγής containers.

Τα απορριμματοφόρα μετά την είσοδό τους κατευθύνονται προς ζύγιση στις ειδικές γεφυροπλάστιγγες και στη συνεχεία στο κτίριο μεταφόρτωσης. Οι ηλεκτροκίνητες θύρες του κτιρίου είναι πλήρως αυτοματοποιημένες, για να αποφεύγεται η έκλυση αερίων ρύπων και σκόνης στο περιβάλλον.

Η εκκένωση των απορριμματοφόρων γίνεται στον ειδικό χώρο. Τα απορρίμματα, μέσω χοανών κατευθύνονται στο κάτω επίπεδο από όπου ξεκινά η συμπίεσή τους και η πλήρωση των containers. Οι πρέσες συμπίεσης διαθέτουν αυτόματο μηχανισμό για το άνοιγμα και κλείσιμο τους, ενώ έχουν προβλεφθεί κανάλια αποχέτευσης, για τη συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία των υγρών αποβλήτων. Όλη η διαδικασία είναι πλήρως αυτοματοποιημένη.

Στην λειτουργία του ΣΜΑ συμπεριλαμβάνεται μονάδα επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων τεχνολογίας MBBR.

Επίσης έχει προβλεφθεί σύστημα αέριας αντιρρύπανσης. Ο βεβαρημένος αέρας οδηγείται στο σύστημα αποκονίωσης και στη συνέχεια στο σύστημα απόσμησης για τον πλήρη καθαρισμό του αέρα. Στο χώρο λειτουργεί ακόμη πλυντήριο για το πλύσιμο και την απολύμανση containers και οχημάτων, ώστε να διασφαλίζονται όλες οι απαιτούμενες συνθήκες υγιεινής και καθαριότητας.

IX. «ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΨΕΛΩΝ 3 ΚΑΙ 4 ΧΥΤΑ ΒΔ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)»

Το έργο αφορά τόσο στην αποκατάσταση των αστοχιών που εμφανίστηκαν στα πρανή της κυψέλης Α3, όσο και στην ολοκλήρωση των εργασιών στα πρανή και των πυθμένα της κυψέλης Α4, δεδομένου ότι έχουν ολοκληρωθεί σε αυτήν οι εργασίες εκσκαφής και εξομάλυνσης από την προηγούμενη εργολαβία με τίτλο έργου: «ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΨΕΛΩΝ 3 ΚΑΙ 4 ΧΥΤΑ ΒΔ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΘΕΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΧΥΤ ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ)» και κωδικό ΟΠΣ 5003338-01.

Ο τόπος εκτέλεσης του έργου είναι στην θέση Κλέφτικα – Ερυθρά Καμέλη, του οικισμού Μαυροράχης της Τοπικής Κοινότητας Καρτερών της Δημοτικής Ενότητας Λαχανά του Δήμου Λαγκαδά στο βόρειο τμήμα του Ν. Θεσσαλονίκης. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΟΥΣΙΩΔΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ     

Εργασίες στην Κυψέλη Α3

 • Απομάκρυνση επιστρώματος από αμμοχαλικώδες διαβαθμισμένο υλικό επί του πρανούς της κυψέλης Α3. Θα αφαιρεθεί και θα απομακρυνθεί τόσο το υλικό που έχει ολισθήσει προς τον πυθμένα (περιοχές αστοχίας πρανούς) όσο και το υπόλοιπο θραυστό υλικό που παραμένει στο πρανές και δεν έχει ολισθήσει.
 • Τμηματική εκσκαφή της τάφρου αγκύρωσης των γεωσυνθετικών υλικών της κυψέλης Α3 σε συνδυασμό με την τμηματική εκσκαφή στην περιοχή του run out (οιωνεί οριζόντια περιοχή) αυτών μέχρι το φρύδι του υφιστάμενου πρανούς  της κυψέλης Α3
 • Τμηματική τοποθέτηση πρόσθετων λωρίδων αμφίπλευρα τραχείας γεωμεβράνης (taper) επί του πρανούς στην κυψέλη Α3, σε συνδυασμό με την ως άνω τμηματική εκσκαφή. Η τοποθέτηση των πρόσθετων λωρίδων τραχείας γεωμεμβράνης πραγματοποιείται με συγκόλληση επί της υφιστάμενης λείας γεωμεμβράνης με εναπόθεση ρευστού συγκολλητικού υλικού (θερμαινόμενο υλικό σε ράβδους – κορδόνι συγκόλλησης) και αποσκοπεί στην βελτίωση της πρόσφυσης μεταξύ του νέου γεωσυνθετικού υλικού αποστράγγισης άνωθεν της υφιστάμενης λείας γεωμεμβράνης και την αύξηση της γωνίας τριβής μεταξύ τους.
 • Τμηματική τοποθέτηση γεωσυνθετικού υλικού αποστράγγισης (τοποθετούμενου άνωθεν της γεωμεμβράνης) με γεωυφάσματα άνωθεν και κάτωθεν αυτού επί του πρανούς στην κυψέλη Α3, ταυτόχρονα με την τμηματική τοποθέτηση των πρόσθετων λωρίδων αμφίπλευρα τραχείας γεωμεβράνης
 • Τμηματική εκσκαφή και επίχωση με θραυστό υλικό στην θέση συναρμογής πρανούς – πυθμένα της Α3 ώστε να αγκυρώνεται με ορθό τρόπο το γεωσυνθετικό υλικό αποστράγγισης στον πυθμένα της κυψέλης.
 • Τοποθέτηση των αγωγών jetting υπ΄ αριθμ. Α.3.3, Α.3.4 και Α.3.5

Εργασίες στην Κυψέλη Α4

 • Γενικές εκσκαφές στην κυψέλη Α4 (πυθμένας και πρανές) μέσου πάχους 15cm για την αφαίρεση των «χαλαρών» εδαφών από την πολύμηνη έκθεση τους στο περιβάλλον
 • Κατασκευή αργιλικού υποστρώματος στεγανοποίησης στον πυθμένα και στα πρανή της κυψέλης Α4
 • Τοποθέτηση αμφίπλευρα τραχείας γεωμεμβράνης στον πυθμένα και στα πρανή στην κυψέλη Α4 με προτεινόμενη γωνία τριβής δ≥14μοίρες
 • Τοποθέτηση γεωυφάσματος προστασίας της αμφίπλευρα τραχείας γεωμεμβράνης στον πυθμένα της κυψέλης Α4.
 • Επίχωση με κοκκώδες υπόστρωμα (άμμο) στον πυθμένα της κυψέλης Α4.
 • Τοποθέτηση διάτρητων αγωγών στραγγισμάτων στον πυθμένα της κυψέλης Α4 επί του ως άνω κοκκώδους υποστρώματος (άμμου).
 • Τοποθέτηση διαβαθμισμένου θραυστού υλικού άνωθεν των σωλήνων στραγγισμάτων στον πυθμένα της κυψέλης Α4 χωρίς την περιοχή συναρμογής πυθμένα – πρανούς, ώστε να προηγηθεί η αγκύρωση του γεωσυνθετικού υλικού αποστράγγισης που θα τοποθετηθεί στο πρανές της Α4
 • Τοποθέτηση γεωσυνθετικού υλικού αποστράγγισης (τοποθετούμενο άνωθεν της αμφίπλευρα τραχείας γεωμεμβράνης) με γεωυφάσματα άνωθεν και κάτωθεν αυτού επί του πρανούς στην κυψέλη Α4.
 • Τοποθέτηση υπολειπόμενης ποσότητας διαβαθμισμένου θραυστού υλικού στην περιοχή συναρμογής πυθμένα – πρανούς κυψέλης Α4 (και αφού έχει ήδη αγκυρωθεί στη θέση αυτή το ως άνω γεωσυνθετικό υλικό αποστράγγισης).
 • Κατασκευή εργασιών συναρμογής (αργιλικό υπόστρωμα στεγανοποίησης, γεωμεβράνες, άμμος και διαβαθμισμένο θραυστό υλικό) μεταξύ των κυψελών Α4 – Α2, στο διαχωριστικό ανάχωμα μεταξύ Α4 – Α3 και στη θέση συμβολής όλων των κυψελών (Α4 – Α2 – Α3 -Α1). 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ – ΣΥΜΒΑΣΗ

Τα τεύχη δημοπράτησης εγκρίθηκαν με την 354/2016 (ΑΔΑ: ΩΑΦΟΟΞΧΝ-10Ζ) απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας (Κύριος του έργου).Ο διαγωνισμός για την κατακύρωση μειοδότη στο έργο έλαβε χώρα στις 7η Ιουνίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.. Το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την 516/2016 (ΑΔΑ: Ω4Δ8ΟΞΧΝ-Ψ6Λ) απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας.

Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 24/08/2016 (ΑΔΑΜ: 16SYMV005006843) με την ανάδοχο εταιρεία «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ» με ποσοστό έκπτωσης 62,94% επί των τιμών του τιμολογίου της εγκεκριμένης μελέτης του έργου και συνολική δαπάνη 1.755.751,50 € με ΦΠΑ 24%. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Ο Προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό ύψους 4.700.000,00€, με αναθεώρηση και ΦΠΑ, από το οποίο το ποσό των 4.565.000,00€ είναι επιλέξιμες δαπάνες από το ΕΣΠΑ 2007-2013 ενώ το ποσό των 135.000,00€ είναι από χρηματοδότηση ιδίων πόρων του ΦΟΔΣΑ ΚΜ.

Είναι έργο phasing,  δηλαδή οι επιλέξιμες δαπάνες του έργου αρχικά χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΤΠΑ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013» αλλά μεταφέρθηκαν στο ΕΣΠΑ 2014-2020 όπου χρηματοδοτούνται πλέον από το Ταμείο Συνοχής.  Με την ΑΠ 1156/17-2-2017/1959/29-3-2017 (ΑΔΑ: 7ΜΗ87ΛΛ-15Ν) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας ολοκληρώθηκε η Α΄ φάση της πράξης με ΟΠΣ 346611 ενώ με την ΑΠ 442/27-01-2017 (ΑΔΑ: 715Ζ7ΛΛ-ΤΡΠ) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας εντάχθηκε η φάση Β΄ της πράξης στο ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με ΟΠΣ 5003338. Το έργο του τίτλου είναι το υποέργο3 της πράξης, με ΟΠΣ 5003338-3.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Η συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Στο έργο δόθηκαν 3 παρατάσεις μέχρι τις 25/08/2017 σύμφωνα με την 1078/2017 απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής του έργου.

Η Βεβαίωση περαίωσης του έργου εκδόθηκε στις 29/09/2017 με το ΑΠ 12692 έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας όπου βεβαιώθηκε η περάτωση των εργασιών του έργου στις 25/08/2017.

Share this...Share on Facebook