Οι Δράσεις

Ενημέρωση –
ευαισθητοποίηση των πολιτών

Η ευαισθητοποίηση και την υπευθυνότητα των πολιτών για τη μείωση και ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων είναι η κρίσιμη παράμετρος, για την εξασφάλιση και προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. Για να πετύχει η προσπάθεια απαιτείται η κοινωνική σύμπραξη, η δημιουργία ουσιαστικής περιβαλλοντικής συνείδησης. Ο ΦοΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας μέσα από δράσεις και προγράµµατα περιβαλλοντικής ενηµέρωση επιδιώκει την αλλαγή των κοινωνικών συµπεριφορών, και προωθεί την κοινωνική υπευθυνότητα, ως βασικό πυλώνα µιας κοινωνίας που διαχειρίζεται τα απορρίµµατα µε σεβασμό στο περιβάλλον και στην ποιότητα ζωής. Επίσης για την ευαισθητοποίηση των πολιτών και την ενίσχυση των δεσμών του µε την τοπική κοινωνία και Αυτοδιοίκηση, συµµετέχει σε περιβαλλοντικά φεστιβάλ και εκδηλώσεις, που διοργανώνονται σε πόλεις της Κεντρικής Μακεδονίας. Η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος γιορτάζεται κάθε χρόνο µε επιµορφωτικές δράσεις και ενημερωτικές καμπάνιες, για την επανάχρηση και την ανακύκλωση, µε στόχο την αφύπνιση της περιβαλλοντικής συνείδησης του κοινού και τη µμείωση των απορριµµάτων.

Περιβαλλοντική
εκπαίδευση

Είναι πολύ σημαντικό να μιλήσεις σε ένα παιδί από πολύ μικρή ηλικία για την ανακύκλωση και τα οφέλη της να το μάθεις να αγαπά και να διατηρεί την ομορφιά της φύσης. Να συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη από την οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική πλευρά της. Με δεδομένο ότι η περιβαλλοντική συνειδητοποίηση ξεκινά από τις μικρότερες ηλικίες, ο ΦοΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας επενδύει στις νέα γενιά, για τη μείωση των απορριμμάτων. Με δράσεις και βιωματικά εργαστήρια για παιδιά, εφαρμόζει πιλοτικά προγράµµατα συλλογής χαρτιού, σε συνεργασία µε το Υπουργείο Παιδείας και σχολικές µονάδες.

Συµµετοχή σε Διεθνή
και Ευρωπαϊκά Δίκτυα

Ο ΦοΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας συµµετέχει σε συνέδρια και παρουσιάσεις για την ανταλλαγή εµπειρίας και τεχνογνωσίας σε θέµατα ορθολογικής διαχείρισης απορριµµάτων και νέων τεχνολογιών. Επίσης συµµετέχει στην τοπική οµάδα υποστήριξης των προγραµµάτων CESME και BIOREGIO του Interreg Europe για τα μοντέλα της κυκλικής οικονομίας και τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνολογίες και είναι µέλος του Δικτύου ενεργειακών πόλεων (Energy Cities) και του Διεθνούς Οργανισμού διαχείρισης αποβλήτων (ISWA), για την υλοποίηση προγραμμάτων, με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη.

Εγγραφείτε
στο ενημερωτικό δελτίο μας!

error: